Predicaten

MERRIES

Het NWPCS kent veel verschillende predicaten, te behalen op basis van fokkerijresultaten of sportprestaties. 
Hieronder volgt de omschrijving van de predicaten en de criteria voor het behalen ervan.

De predicaten ster, voorlopig keur en keur, zijn exterieurpredicaten en worden alleen verleend op de Centrale Merriekeuring. Via de regionale keuringen worden de betere pony’s aangewezen naar de Centrale Keuring, die in principe voor het predicaat in aanmerking komen.

STER

Exterieurpredicaat voor de betere stamboekmerries en ruinen, dat vanaf driejarige leeftijd kan worden behaald. Het is niet verplicht dat de merrie een veulen aan de voet heeft.

VOORLOPIG KEUR

Exterieurpredicaat voor de betere stermerries, die hiermee worden aangewezen voor het afleggen van een aanlegtest (de IBOP), zoals genoemd bij het predicaat Keur. Deze merries moeten op de regionale keuring met een uit haar geboren veulen aan de voet deelnemen.

KEUR

Predicaat voor de betere stermerries en voorlopige keurmerries, die een verrichtingstest met goed gevolg heeft afgelegd, dan wel sportpony is.
Deze merries moeten op de regionale keuring met een uit haar geboren veulen aan de voet deelnemen.
 De aanlegtest bestaat uit een rijproef of een aangespannen proef, als een merrie het predicaat sport heeft is de verrichtingsproef niet nodig.

De predicaten preferent en elite worden verleend op basis van de behaalde keuringsresultaten van de nakomelingen van de pony’s

PREFERENT

Een merrie komt in aanmerking voor het preferent schap, wanneer zij minstens drie nakomelingen heeft, die samen minimaal vier punten hebben behaald. Minstens twee van deze nakomelingen moeten de punten behaald hebben op de leeftijd van drie jaar of ouder. Veulenpremies tellen niet mee voor het preferent schap.

De puntentelling is als volgt:

1 punt wordt toegekend voor:

 • 1e premiemerrie van 1 jaar of ouder
 • 1e premiehengst of ruin van 1 jaar of ouder
 • Een 2e bezichtigingshengst

2 punten worden toegekend voor:

 • Een keurmerrie
 • Een stamboekhengst

ELITE

Voor dit predicaat wordt de eis gesteld, dat minstens het dubbele aantal punten moet worden behaald, over het dubbele aantal nakomelingen, dat vereist wordt voor het Preferent schap.
Dus minstens 8 punten van minstens 6 nakomelingen, waarvan minstens 4 op driejarige leeftijd of ouder. De puntentelling is dezelfde als voor Preferent.


Wilt u een aanvraag doen voor het predicaat Preferent of Elite dan kunt u dat schriftelijk doen.
Hiervoor zijn de volgende gegevens benodigd:
·* Het originele registratiebewijs (het losse vel van A4-formaat)
· Overzicht van de nakomelingen die hebben gezorgd voor de punten
Foto’s van de pony voor publicatie in het Welshmagazine en de Paardenkrant
· Eventueel Kort verhaaltje over de pony

SPORT

Dit predicaat wordt verleend op basis van de eigen sportprestaties. 
Voor de sectie A, B en C pony’s, dit zijn tevens de wedstrijdcategorie A, B en C pony’s met een maximale stokmaat tot 1.37 m, zijn de voorwaarden betreffende het verkrijgen van het sportpredicaat in de discipline dressuur gesteld op L2 plus 10 winstpunten en in de discipline springen op klasse L plus 10 winstpunten. 
Voor de sectie D, NWR en WPBR, dit zijn tevens de wedstrijdcategorie D en E met een stokmaat boven de 1.37 m, zijn de voorwaarden betreffende het verkrijgen van het sportpredikaat in de discipline dressuur gesteld op M2 plus 10 winstpunten en in de discipline springen op klasse M plus 10 winstpunten 
Voor menpony’s zijn de voorwaarden in de disciplines dressuur en vaardigheid gesteld op M plus 10 winstpunten.

Prestatie
Dit predicaat wordt verleend op basis van de prestaties van de nakomelingen in alle sportdisciplines op minimaal M+ 1winstpuntniveau.
Voor alle secties geldt een minimum aantal van 3 nakomelingen.

Wilt u een aanvraag doen voor het predicaat Sport of Prestatie dan kunt u dat schriftelijk/digitaal doen. Hiervoor zijn de volgende gegevens benodigd:

 • Het originele registratiebewijs ( het losse vel van A4-formaat)
 • Bewijs van het sport resultaat (uitdraai KNHS)
Of vermelding om welke nakomelingen het gaat, zo mogelijk met behaalde resultaten
(prestatie)
 • Twee foto’s van de pony voor publicatie in het Welshmagazine.
 • Kort verhaaltje over de pony

HENGSTEN

Het NWPCS kent veel verschillende predicaten, te behalen op basis van fokkerijresultaten of sportprestaties. 
Hieronder volgt de omschrijving van de predicaten en de criteria voor het behalen ervan.

FOKPREMIE

Uitgangspunt van deze fokwaardebepaling is dat stamboekhengsten niet afgekeurd kunnen worden op hun afstammelingen, en dus altijd stamboekhengst zullen blijven, en op grond van hun fokprestaties een fokpremie kunnen behalen. 
De hengsten kunnen in aanmerking komen voor een fokpremie zodra de oudste nakomelingen 3 jaar oud zijn. Hiervoor moet aan de volgende criteria worden voldaan:

 • Van het aantal geregistreerde nakomelingen dient ten minste 25 {58e50f1f8071bafe54f34646f4b132f64676850d03bfc569cbc774af61c73e21} ter keuring te zijn voorgebracht;
 • Daarbij moeten alle jaargangen evenredig vertegenwoordigd zijn, d.w.z. 25 {58e50f1f8071bafe54f34646f4b132f64676850d03bfc569cbc774af61c73e21} veulens, 25 {58e50f1f8071bafe54f34646f4b132f64676850d03bfc569cbc774af61c73e21} jaarlingen, 25 {58e50f1f8071bafe54f34646f4b132f64676850d03bfc569cbc774af61c73e21} tweejarigen en 25 {58e50f1f8071bafe54f34646f4b132f64676850d03bfc569cbc774af61c73e21} driejarigen
 • Hiervan dient ten minste 60 {58e50f1f8071bafe54f34646f4b132f64676850d03bfc569cbc774af61c73e21} een 1e premie te hebben behaald;
 • Ingeval er minder dan 15 nakomelingen zijn gekeurd, kan geen fokpremie worden toegekend.

De stamboekhengsten moeten in het jaar na hun inschrijving opnieuw ter keuring verschijnen. Tevens moeten de stamboekhengsten worden getoond op de hengstenkeuring in het jaar dat de eerste jaargang nakomelingen drie jaar oud zijn, wil de hengst voor een fokpremie in aanmerking komen.
Een stamboekhengst kan dus niet meer op afstammelingen afgekeurd worden; de enige reden waarom een stamboekhengst nog wel afgekeurd zal kunnen worden (bij bestuursbesluit), is wanneer het duidelijk aantoonbaar is dat de hengst veterinaire gebreken vererft.
Deze nieuwe fokwaardebepaling gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 januari 2005.

PREFERENT

Punten voor het preferent schap worden verleend op basis van de keuringsresultaten van de nakomelingen en om hiervoor in aanmerking te komen moet een hengst minimaal 50 punten behalen. Daarnaast moet een hengst minimaal 2 stamboekzonen en 5 predicaatmerries hebben voortgebracht.

Een nakomeling kan slechts eenmaal worden meegerekend.
Het puntensysteem is als volgt:

 • Veulenpremies tellen niet mee
 • 1ste premie enter- en twenter – 0,5 punt
 • 1ste premie v.a. 3 jaar – 1 punt
 • 2e bezichtigingshengst – 1 punt
 • Sterpredicaat – 2 punten
 • Voorlopig keur – 3 punten
 • Keur – 4 punten
 • Preferent – 5 punten
 • Elite – 7 punten
 • Stamboekhengst – 5 punten

ELITE

Om voor het predicaat Elite in aanmerking te komen, moet het aantal behaalde punten minimaal 75 zijn en moet de hengst 4 stamboekzonen en 10 predicaatmerries hebben voortgebracht. Ook hier wordt het puntensysteem gehanteerd zoals omschreven bij het preferent schap voor hengsten.

Wilt u een aanvraag doen voor het predicaat Preferent of Elite dan kunt u dat schriftelijk doen.
Hiervoor zijn de volgende gegevens benodigd:
· Het originele registratiebewijs (het losse vel van A4-formaat)
· Overzicht van de nakomelingen die hebben gezorgd voor de punten
o Foto’s van de pony voor publicatie in het Welshmagazine. Eventueel kort verhaaltje over de pony

SPORT

Dit predicaat wordt verleend op basis van de eigen sportprestaties 
Voor de sectie A, B en C-pony’s, dit zijn tevens de wedstrijdcategorie A, B en C-pony’s met een maximale stokmaat tot 1.37 m, zijn de voorwaarden betreffende het verkrijgen van het sportpredicaat in de discipline dressuur gesteld op L2 plus 10 winstpunten en in de discipline springen op klasse L-plus 10 winstpunten. 
Voor de sectie D, NWR en WPBR, dit zijn tevens de wedstrijdcategorie D en E me een stokmaat boven de 1.37 m, zijn de voorwaarden betreffende het verkrijgen van het sportpredicaat in de discipline dressuur gesteld op M2 plus 10 winstpunten en in de discipline springen op klasse M-plus 10 winstpunten Voor menpony’s zijn de voorwaarden in de disciplines dressuur en vaardigheid gesteld op M plus 10 winstpunten.

PRESTATIE

Dit predicaat wordt verleend op basis van de prestaties van de nakomelingen in alle sportdisciplines op minimaal M + 1 winstpuntniveau. Voor de sectie A, B, C en D-pony’s geldt een minimumaantal van 10 nakomelingen, voor de sectie NWR en WPBR geldt een minimum van 25 nakomelingen.

Wilt u een aanvraag doen voor het predicaat Sport of Prestatie dan kunt u dat schriftelijk/digitaal doen. Hiervoor zijn de volgende gegevens benodigd:

 • Het originele registratiebewijs (het losse vel van A4-formaat)
 • Bewijs van het sport resultaat (uitdraai KNHS)
Of vermelding om welke nakomelingen het gaat, zo mogelijk met behaalde resultaten
(prestatie)
 • Twee foto’s van de pony voor publicatie in het Welshmagazine.
 • Kort verhaaltje over de pony