Statuten en reglementen

Op deze pagina treft u de volledige statuten en reglementen van het NWPCS aan, hierin zijn alle wijzigingen opgenomen zoals vastgesteld door de Ledenraad. Hiermee komt de vorige versie, uitgegeven in het groen-gele boekje, te vervallen.
Vanaf nu worden de statuten en reglementen ook niet meer gedrukt, aangezien deze informatie nu beschikbaar is via internet. Indien u graag een geprinte versie wilt, dan kunt u het totale document downloaden vanuit het Digitaal loket.

Hoewel het fokplan een intergraal onderdeel vormt van de statuten en reglementen, hebben we toch gemeend deze ook separaat aan te bieden als downloadversie. Eveneens te vinden in het Digitaal loket.