Tarieven

 

ALGEMEEN

Contributie 2018 incl. Welshmagazine  €89,50
Contributie BE 2018  incl. Welshmagazine  €93,00
Contributie Btl. 2018  incl. Welshmagazine €132,00
Contributie gezinslid 2018  €19,00
Contributie  halfjaar incl. Welshmagazine  €46,00
Contributie BE halfjaar incl. Welshmagazine  €50,00
Contributie Btl. halfjaar  incl. Welshmagazine  €71,00
Contributie gezinslid halfjaar  € 8,50
Entreegeld  €10,25
Administratiekosten  €12,50
Administratiekosten oninbare machtiging  €15,00

HENGSTEN

 Inschrijving centrale hengstenkeuring €128,71
 Huur box centrale hengstenkeuring €33,50
 Inschrijving herkeuring van uw hengst* €292,51
 Bijdrage verrichtingsonderzoek hengst €544,50
 Stamboekinschrijving hengst A t/m D €117,00
 Stamboekinschrijving hengst NWR/WPBR €117,00
 Inschrijving basisboekhengst €30,54
 Boete wegens te late aangifte CHK €153,75
 Erkenning van uw hengst €90,00
 Boete wegens te late aanmelding dekking €307,50
 Dekbonnen NL 10 stuks (incl. verzending) €8,25
 Dekbonnen BE 10 stuks (incl. verzending) €10,25

REGISTRATIE

Dekafdracht Sectie A t/m D €25,68
Dekafdracht Sectie NWR/WPBR €49,08
Dekafdracht ander stamboek €38,24
Veulenregistratie €51,65
Veulen- en chipregistratie €58,50
Veulenregistratie (geen lid) €93,60
Overschrijving van uw veulen €21,12
Overschrijving van uw pony €21,12
Overschrijving veulen/pony (geen lid) €70,20
Inschrijving van uw veulen/pony geen NWPCS papier €32,53
Registratie van uw stalnaam €72,49
Nagekomen registratie van uw pony €117,00
Duplicaat paspoort van uw pony (lid) €105,02
Duplicaat paspoort van uw pony (geen lid) €127,85
Duplicaat veulen/stamboekpapier van uw pony (lid) €33,10
Duplicaat veulen/stamboekpapier van uw pony (geen lid) €55,93
Paspoort voor uw pony €46,80
Chipregistratie €32,25
Aanvulling paspoort (ivm oude vol) €41,09
I & R registratie chip (consulent) €45,66
I & R registratie chip (dierenarts) €51,65
DNA-onderzoek €72,49

PREDICATEN

Stamboekinschrijving van uw merrie €33,96
Toekenning predikaat ster €24,54
Toekenning predikaat voorlopig keur €24,54
Toekenning predikaat keur €24,54
Toekenning predikaat Sport €24,54
Toekenning predikaat Prestatie €24,54
Toekenning predikaat Preferent €24,54
Toekenning predikaat Elite €24,54

IBOP

Inschrijving IBOP-proef €35,10