Welsh Hengsten

Klik op onderstaande link op het bestand te downloaden.
> Hengstenbestand 2018 <

Aan de eigenaren van onze Welsh hengsten,
Op verzoek van diverse leden hebben we de bestaande hengstenlijst bijgewerkt en een actueel overzicht gemaakt van de hengsten die op dit moment nog in Nederland (enkele Belgie) als NWPCS stamboekhengst ter dekking staan

We vragen alle hengsteneigenaren om hun medewerking:
Zijn de gepubliceerde gegevens juist?
Mutaties en correcties kunt u per mail doorgeven aan ons stamboeksecretariaat: secretariaat@nwpcs.nl